Úvod
 Svätý Bystrík
 Vyobrazenia  sv. Bystríka
 Ján Pavol II.  o sv. Bystríkovi
 Báseň  o sv. Bystríkovi
 Odkaz sv. Bystríka
 Odkazy na www
 Facebook
 Kontakt

     


 

       

 
Patrocínia svätého Bystríka

Hajná Nová Ves

Nemce

Čičmany


Kostol sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi

Bratislavsko-trnavský arcibiskup mons. Ján Sokol požehnal 25. novembra 2006 v obci Hajná Nová Ves pri Topoľčanoch nový Kostol sv. Bystríka. V roku 2011 došlo k posviacke nového oltárneho stolu a plastiky sv. Bystríka od rezbárskeho majstra Jana Chovana z Dekýša, ktorú vykonal nitriansky biskup mons. Viliam Judák.

 

Kostolík sv. Bystríka v Nemciach

Banskobystrický diecézny biskup mons. Rudolf Baláž posvätil 15. septembra 2006 v Nemciach pri Banskej Bystrici kostolík a oltárny obraz sv. Bystríka. Bol to prvý chrám s patrocíniom sv. Bystríka konsekrovaný na Slovensku. Iniciátorom zasvätenia kaplnky sv. Bystríkovi bol banskobystrický dekan mons. Jaroslav Pecha. Oltárny obraz je dielom Mgr. art. Tomáša Ovsianka.

 

Kaplnka v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch

Dňa 21. novembra 2003 konsekroval kardinál mons. Ján Chryzostom Korec v Čičmanoch Dom sv. Bystríka, ktorý slúži ako exercíčne a rekreačné zariadenie pre Nitriansku diecézu. Súčasťou Domu sv. Bystríka je aj kaplnka sv. Bystríka. Oltárny obraz je dielom Jána Mikoláša z Novej Bystrice.

Foto: archív Klubu Bystríkov

 

pixel