Úvod
 Svätý Bystrík
 Vyobrazenia  sv. Bystríka
 Patrocínia  sv. Bystríka
 Ján Pavol II.  o sv. Bystríkovi
 Báseň  o sv. Bystríkovi
 Odkazy na www
 Facebook
 Kontakt

     


 

       

 
Odkaz svätého Bystríka

 

Osobnosť svätého Bystríka, biskupa a mučeníka, je pre nás vzácna, pretože ako nitriansky biskup bol pokračovateľom, šíriteľom a obrancom vzácneho dedičstva Cyrila a Metoda na miestach posvätených ich prítomnosťou.

Jeho život nás presvedčuje, že cesta za Kristom nie je vždy priamočiara, ale vždy možná, aj v dnešných časoch. Situácie každodenného života nás pozývajú byť verní hodnotám, ku ktorým sme ako ľudia a kresťania pozvaní aj za cenu obety. Hoci sa na tejto ceste prejaví aj ľudská slabosť, Kristus nám ukázal svojím pádom pod krížom, že treba vstať a ísť ďalej.

Nazdávali sme sa, Pane, že vydávať svedectvo pravde znaméná byť veľkým, silným, impozantným hrdinom. A ty tu ležíš v prachu cesty.

Keby sme sa len nebáli vydávať svedectvo pravde i vtedy, keď to nik nebude považovať za hrdinstvo, ako to dokázal sv. Bystrík; keď to bude azda aj nechutné - keď nás budú pritom považovať za slabochov.

"Ja som dobrý Pastier. Dobrý pastier aj život dá za svoje ovce" (Jn 10,11)

Keď sa spätným pohľadom dívame na poslanie Cirkvi a jej apoštolov, Ježišove slová majú svoju platnosť v každej dobe. Ovocie služby dobrých pastierov, ovocie ich poslania je zjavné až vtedy, keď je podporené obetou. Biskup Bystrík padol v obrane našej viery!

Nitra, milá Nitra, ďakujeme ti za hrdinu viery - svätého Bystríka.

 

Pramene:

  • JUDÁK, Viliam: Krížová cesta národných svätcov. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1996
  • LIPTOVSKÁ, Miriam: Celý rok so svätými, II. diel. Nitra : Spoločnosť Božieho slova Nitra, 1992, s. 749 - 752

Úryvky z príhovorov pápeža Jána Pavla II., v ktorých spomína sv. Bystríka

pixel